WHITE DWARF 462 (MAR-21) (ENGLISH)

Mã sản phẩm: 60249999604
300,000₫

White Dwarf là ​​tạp chí Warhammer cao cấp của Games Workshop, với nhiều nội dung thú vị mỗi tháng như quy tắc và thông tin cơ bản mới, truyện ngắn, chuyên mục thường xuyên, khách mời đặc biệt, v.v.