WHITE DWARF 454 (ENGLISH)

Mã sản phẩm: 60249999594
300,000₫

White Dwarf là ​​tạp chí Warhammer cao cấp của Games Workshop, được cung cấp với nhiều nội dung thú vị mỗi tháng như các quy tắc và bối cảnh mới, truyện ngắn, các chuyên mục thường xuyên, khách mời đặc biệt và hơn thế nữa.