WH40K: BEAST SNAGGA ORKS ARMY SET (ENG)

Mã sản phẩm: 60010103001
4,800,000₫

Với bộ Army Set Beast Snagga Ork, bạn sẽ tìm thấy không chỉ 26 mô hình Orks, mà còn có cả một set datacards dành cho Ork và đặc biệt là cuốn Ork Codex độc quyền chỉ có ở bộ này, kèm theo đó là rất nhiều artwork được thiết kế đẹp mắt bên trong. Quân đoàn 26 mô hình Orks sẽ bao gồm:

  • Zodgrodd Wartsnagga – the legendary Runtherder
  • Nob on Smasha Squig – the epitome of the Beast Snaggas
  • Squighog Boyz – hard-hitting cavalry
  • Bomb Squig – the undisputed star of the box
  • 20 Beast Snagga Boyz – the core of your new Ork army