WH UNDERWORLDS: THE CRIMSON COURT (ENG)

Mã sản phẩm: 60120707003
950,000₫

Hoàng tử Duvalle lãnh đạo phe Soulblight Gravelords được gọi là Crimson Court, một nhóm thợ săn tàn nhẫn hợp nhất với nhau bằng khả năng kinh khủng của họ. Họ tìm đường vào Direchasm thông qua một kẻ hở Katophrane Curse.