WH UNDERWORLDS: ESSENTIAL CARDS (ENG)

Mã sản phẩm: 60050799002
450,000₫

Tiếp tục cuộc phiêu lưu của bạn trong Warhammer Underworlds với gói thẻ này. Được thiết kế để sử dụng với Warhammer Underworlds Starter Set. Gói này có một số thẻ phổ thông mà tất cả người chơi, từ người mới bắt đầu đến người chơi có kinh nghiệm, sẽ muốn thêm vào bộ bài của họ.

This pack contains:
– 20 objective cards
– 20 gambit ploy cards
– 20 upgrade cards