-10% warscrolls maggotkin of nurgle eng

WARSCROLLS: MAGGOTKIN OF NURGLE (ENG)

Mã sản phẩm: 60220201006
630,000₫
Giá gốc: 700,000₫
Giảm: 70,000₫ (-10%)

Ban phước cho kẻ thù của bạn với những món quà tồi tệ của Plagues God!

Bộ này có 25 Warscroll, thiết kế cho Maggotkin of  Nurgle