WARRIORS AND WARLORDS (HB)

Mã sản phẩm: 60040181737
650,000₫

Nhiều người là những chiến binh cao quý của Thiên niên kỷ 41, và nhiều người khác vẫn là những lãnh chúa thấp hèn - quỷ dị, người ngoài hành tinh và phản bội - những người chống lại họ. Trong tuyển tập hành động này, bạn sẽ tìm thấy những câu chuyện về trận chiến để bảo vệ Imperium và tiêu diệt nó.