ADEPTUS TITANICUS WARHOUND SCOUT TITAN WEAPON CARD PACK (EXCLUSIVE)

Mã sản phẩm: 60220399008
400,000₫

Mỗi thẻ trong số 26 thẻ trong gói này đại diện cho một vũ khí từ Warhound Scout Titans của bạn và vừa khít với các khe chứa vũ khí trên Cổng chỉ huy của chúng. Khi lật, chúng được dùng để biểu thị rằng vũ khí đã bị vô hiệu hóa.