WARHAMMER 40000: PIETY AND PAIN (ENG)

Mã sản phẩm: 60010199036
4,100,000₫

Trong bộ mới này, bạn sẽ tìm thấy lực lượng chính của hai đội quân cho cả hai phe. Mỗi người trong số họ được dẫn dắt bởi một anh hùng mới Lelith Hesperax, người đứng đầu cuộc đột kích Drukhari và một Palatine đang cố gắng giữ cho Adepta Sororitas sống sót.