WARHAMMER 40000: CORE BOOK (ENGLISH)

Mã sản phẩm: 60040199124
1,600,000₫

Quyển sách gối đầu giường không thể thiếu của các tính đồ Warhammer 40k. Cập nhật thông tin và luật chơi mới nhất của 9th edition.

The value book of every 40k players. Update the latest information and rules for the 9th edition.