WARCRY: HARBINGERS OF DESTRUCTION (ENG)

Mã sản phẩm: 60040299097
600,000₫

Một quyển sách bìa mềm 64 trang có đầy đủ lore, lịch sử và câu chuyện về các Warband của Destruction và các chiến dịch sẽ kiểm tra dũng khí của người chơi khi bạn bước vào chiến trận - và thưởng cho người chơi những cổ vật mạnh mẽ để sử dụng trong trò chơi của bạn. Cuốn sách này cũng chứa 78 Warscrolls cho mỗi đơn vị Destruction có khả năng được đưa vào Warcry và Rules để chơi thêm các Anh hùng, Đồng minh và Quái vật, những thứ cần thiết cho bất kỳ người chơi Warcry Destruction nào.