WARCRY CATACOMBS BOARD PACK

Mã sản phẩm: 99220299097
1,350,000₫

Một vật phẩm hoàn hảo cho Warcry: Catacombs. Chứa 2x bảng chơi game hai mặt, mỗi bảng có kích thước 30 "x 22,4".