VORGAROTH THE SCARRED & SKALOK THE SKULL HOST OF KHORNE (FORGEWORLD)

Mã sản phẩm: 99560201020
17,600,000₫

Truyền thuyết kể về dấu vết tàn sát do Vorgaroth the Scarred và Skalok, Vật chủ của Khorne, con đường hủy diệt của chúng đã kéo dài hàng thiên niên kỷ, nạn nhân của chúng không thể đếm xuể. Bất cứ khi nào đội quân phàm trần của Khorne chùn bước, chính Vorgaroth và Skalok được Thần máu gửi đến để xoay chuyển cục diện trận chiến có lợi cho hắn. Đây là một bộ mô hình resin nhiều phần chứa 43 thành phần cần thiết để lắp ráp Vorgaroth the Scarred & Skalok, Vật chủ Đầu lâu của Khorne.