BATTLEZONE: MANUFACTORUM VERTIGUS

Mã sản phẩm: 99220199083
3,600,000₫

Bản mở rộng terrain and gaming board dành cho Warhammer 40.000 bao gồm 24 mảnh Terrain bằng nhựa và 2 gaming boards.
Các terrain bao gồm:  1x Storage Fane, 1x Sub-cloister, 1x Engine Shed, 1x Auto-choral Transmitter, 1x Thermo-exchanger Shrine, and 14x Thermo Pipes.
BỘ AUTO-CHORAL TRANSMITTER LÀ SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN CHO BỘ SET NÀY TẠI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI. TĂNG ĐẾN 42% GIÁ TRỊ!!

A terrain and gaming board expansion set for Warhammer 40,000 that contains 24 pieces of push-fit, plastic terrain and 2 gaming boards.  
The terrain includes: 1x Storage Fane, 1x Sub-cloister, 1x Engine Shed, 1x Auto-choral Transmitter, 1x Thermo-exchanger Shrine, and 14x Thermo Pipes.
THE AUTO-CHORAL TRANSMITTER IS EXCLUESIVE TO THIS ET AT THIS TIME. APPROXIMATELY 42% ADDED VALUE!!