LUMINETH R-LDS: VANARI AURALAN SENTINELS

Mã sản phẩm: 99120210041
1,450,000₫

Trước đây unit này chỉ có trong Launch Set- The Light of Eltharion, giờ bạn đã có thể bổ sung unit này cho đội quân Lunimeth Realm- Lords của mình rồi.