ADEPTUS TITANICUS TITAN COMMAND TERMINALS (EXCLUSIVE)

Mã sản phẩm: 60220399017
750,000₫

Chúng cung cấp một bề mặt chi tiết để theo dõi trạng thái của các Titan của bạn, số liệu thống kê cơ bản và định tuyến sức mạnh của chúng, cùng với các khoảng trống để đặt Thẻ vũ khí để dễ sử dụng.

These provide a detailed surface on which to track the status of your Titans, their basic statistics and their power routing, along with spaces to place Weapon Cards for ease of use.