SECRET LAIR - THEROS STARGAZING VOL. V

Mã sản phẩm: C85420000
1,200,000₫

Sản phẩm bao gồm 3 card god foil và có art constellation mới:
-1 Foil Alternate-Art cho Nylea, God of the Hunt.
-1 Foil Alternate-Art cho Xenagos, God of Revels.
-1 Foil Alternate-Art cho Pharika, God of Afflicton.