SECRET LAIR - THEROS STARGAZING VOL. IV

Mã sản phẩm: C85410000
1,200,000₫

Sản phẩm bao gồm 3 card god foil và có art constellation mới:
-1 Foil Alternate-Art cho Purphoros, God of the Forge.
-1 Foil Alternate-Art cho Mogis, God of Slaughter.
-1 Foil Alternate-Art cho Keranos, God of Storms.