SECRET LAIR - THEROS STARGAZING VOL. II

Mã sản phẩm: C85390000
1,200,000₫

Sản phẩm bao gồm 3 card god foil và có art constellation mới:
-1 Foil Alternate-Art cho Thassa, God of the Sea.
-1 Foil Alternate-Art cho Ephara, God of the Polis.
-1 Foil Alternate-Art cho Kruphix, God of Horizons.