40K:TACTICAL DEPLOYMENT MISSION PK (ENG)

Mã sản phẩm: 60040199126
1,000,000₫

Matched Play Mission Pack hoàn toàn mới, đi cùng những cách chơi mới để chơi Warhammer 40.000, nơi Terrain như một phần của quân đội của người chơi. 
Bao gồm 18 nhiệm vụ matched play hoàn toàn mới được thiết kế đặc biệt để sử dụng với Tactical Terrain, cũng bao gồm 1 bộ luật cơ bản của Warhammer 40.000.