NECRONS: SZAREKH THE SILENT KING

Mã sản phẩm: 99120110047
3,600,000₫

Gồm có 3 Miniatures với trung tâm là Szarekh là Chỉ huy Tối Cao của toàn chủng Necrons, đi kèm với 2 vũ khí Triarchal Menhir.