START COLLECTING! ADEPTUS MECHANICUS

Mã sản phẩm: 99120116027
2,300,000₫

Một bộ SC hoàn toàn mới dành cho người chơi Mechanicus cũ cũng như mới có thể bổ sung sức mạnh cho đạo quân của mình. Bao gồm: 01 Tech-priest Enginseer, 10 Skitarii Rangers, 01 Skorpius Dunerider.