BLOOD BOWL: SPIKE! JOURNAL ISSUE 11

Mã sản phẩm: 60040999017
350,000₫

Chỉ có sẵn bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Tạp chí Blood Bowl 36 trang cần thiết cho các đội chơi mới chứa các luật chơi về Inducements, Star Players, background, team rosters và chiến thuật cho Necromantic Horror Team. Cũng bao gồm các luật chơi trong Night-time Leagues.