SPACE WOLVES HOUNDS OF MORKAI

Mã sản phẩm: 99120101277
1,100,000₫

Một unit hoàn toàn mới của Space Wolves, đi kèm với kit Multi-part. Đây là một đơn vị Elite chuyên đi săn Psyker với trang bị bảo vệ họ khỏi phép Psyker để họ áp sát và lấy đầu kẻ thù. Hộp này bao gồm 5 mô hình nhựa Primaris Reiver, 1 vỉ Space Wolves Primaris Upgrade và Transfer. Có thể mua một lần nữa để nâng đơn vị 5 người thành 10 người.