NECROMUNDA: SOULLESS FURY (PB)

Mã sản phẩm: 60100581026
400,000₫

Cuộc tàn sát của Mad D’onne đã đi quá xa, thậm chí đối với vùng đất ngoài vòng pháp luật này. Quyển sách này kể về nhiệm vụ của một Scrutinator Primus đang trên đường truy lùng ả.