NECROMUNDA SLAVE OGRYN GANG

Mã sản phẩm: 99120599021
1,950,000₫

Đã được giới thiệu trước đó trong quyển House of Chains, bây giờ bạn có thế sử dụng War Gang này cho các trận Necromunda của mình. Kit này sẽ bao gồm 6 model Orgyn và vô số option cho vũ khí.