AGE OF SIGMAR: SHADOW AND PAIN (ENG)

Mã sản phẩm: 60010299023
4,100,000₫

Bao gồm 38 mô hình nhựa Citadel , 3x Battleplans , 2x Warscroll Battalions.
1x Lord of Pain, 10x Daemonettes, 1x Hellflayer, 10x Hellstriders; 1x Melusai Ironscale, 5x Blood Sisters, 5x Blood Stalkers, 5x Khinerai Heartrenders.
Đi kèm đó là token sheet, 2x thước đo and 9x warscroll cards.