WARHAMMER 40000: RECRUIT (ENGLISH)

Mã sản phẩm: 60010199032
1,200,000₫

Bundle phù hợp cho những bạn mới bắt đầu tìm hiểu thế giới Warhammer 40k với sách luật căn bản và 20 models của hai phe Space Marines & Necron để có thể bắt đầu trải nghiệm ngay lập tức.

This Bundle is suitable for beginners to explore the world of Warhammer 40k with basic rule book and 20 models of both sides Space Marines & Necron.