ADEPTUS TITANICUS REAVER BATTLE TITAN WEAPON CARD PACK (EXCLUSIVE)

Mã sản phẩm: 60220399005
400,000₫

Mỗi thẻ trong số 26 thẻ trong gói này đại diện cho một vũ khí từ Reaver Titans và vừa khít với các khe vũ khí trên Command Terminal của chúng. Khi lật, chúng được dùng để biểu thị rằng vũ khí đã bị vô hiệu hóa.