SPACE WOLVES: RAGNAR BLACKMANE

Mã sản phẩm: 99120101275
950,000₫

Hồi trước chỉ có thể mua được trong box set Prophecy of the Wolf, giờ đây đã có thể mua lẻ. Một lựa chọn HQ nên mua của người chơi Space Wolves để ông ấy lãnh đạo Great Company của bạn tới Vinh Quang. Hộp này bao gồm 1 mô hình Citadel.