PSYCHIC AWAKENING: PARIAH (ENGLISH)

Mã sản phẩm: 60040199118
1,000,000₫

Quyển cuối cùng trong series Psychic Awakening. Tập trung vào một đạo quân khét tiếng Inquisitors và datasheet của các units mới như: Bộ đôi Ephrael Stern - Kyganil và Illumoinor Szeras.