-10% prisoners of waaagh hb

PRISONERS OF WAAAGH! (HB)

Mã sản phẩm: 60040181494
225,000₫
Giá gốc: 250,000₫
Giảm: 25,000₫ (-10%)

Quyển 2 (trong tổng số 5) trong BL Novella Series 3 - một tiểu thuyết bìa cứng dài 144 trang do Justin Wooley viết và xuất bản bằng tiếng Anh.

Book 2 (of 5) in the BL Novella Series 3 - a 144 page hardback novel written by Justin Wooley and published in English language.