PREACHER WITH CHAINSWORD (EXCLUSIVE)

Mã sản phẩm: 99060108068
450,000₫

Khi các đội quân của Imperium tham chiến, họ thường được đi cùng với các Preachers - những người có đức tin tuyệt đối, những người tìm cách mang lại quả báo cho tất cả những ai chiến đấu chống lại Hoàng đế của Nhân loại.

 

When the armies of the Imperium march to war, they are often accompanied by Preachers - men of absolute faith who seek to bring righteous retribution to all those who fight against the Emperor of Mankind.