PLAGUE PURGE CRUSADE MISSION PACK (ENG)

Mã sản phẩm: 60040199128
1,000,000₫

Bên trong Pack nhiệm vụ 112 trang này, bạn sẽ tìm thấy:

- 6 nhiệm vụ mới cho mỗi loại Combat Patrol-, Incursion-, Strike Force- và Onslaught, tất cả đều thuộc cuộc chiến tàn phá Charadon Sector.
- Tuyển tập Plague Purge Agendas, Requisitions, Stratagems, ...