PLAGUE MARINE REINFORCEMENTS (EXCLUSIVE)

Mã sản phẩm: 99120102084
1,150,000₫

Trong số tất cả các đội quân tìm cách chinh phục các vì sao trong 41st Millennium, Death Guard thực sự là những kẻ xấu xa nhất. Bị tha hóa bởi chính thần bảo trợ của chúng Nurgle - chúa tể của dịch bệnh và bệnh tật - chúng thối rữa, phân hủy và hỗn loạn, biểu tượng cho sự tuyệt vọng.