-10% orlock arms masters and wreckers

ORLOCK ARMS MASTERS AND WRECKERS

Mã sản phẩm: 99120599023
900,000₫
Giá gốc: 1,000,000₫
Giảm: 100,000₫ (-10%)

Makes 2 x Orlock Arms Masters, 4 x Wreckers and 2 x Cyber-mastiff exotic beasts; và các phụ kiện, thiết bị và các tùy chọn đầu để giúp các mô hình trở nên khác biệt.

Makes 2 x Orlock Arms Masters, 4 x Wreckers and 2 x Cyber-mastiff exotic beasts; and accessories, equipment and head options to enable every miniature to be different.