NOISE MARINES SONIC WEAPONS (EXCLUSIVE)

Mã sản phẩm: 99800102020
450,000₫

Dành riêng cho Slaanesh, thính giác của Noise Marine nhạy hơn một nghìn lần so với người bình thường và có thể phân biệt cao độ nhỏ nhất trong âm sắc và âm lượng. Nhiều người chuyên sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau dựa trên âm thanh.
Gói nhựa 12 mảnh này chứa các máy nổ âm thanh, vũ khí và một bậc thầy vụ nổ để trang bị cho Chaos Space Marines của bạn để họ chịu được vũ khí của Noise Marines.