NIGHTHAUNT KRULGHAST CRUCIATOR

Mã sản phẩm: 99120207090
850,000₫

Kruciator Krulghast. Từng là người phàm, những thực thể này gặp phải kết cục khủng khiếp sau những màn tra tấn tồi tệ nhất có thể tưởng tượng - ai đó đã trút bỏ Agrax Earthshade của họ ngay trước mắt họ.

This is a Krulghast Cruciator. Once mortals, these phantasmal beings met a gruesome end through the foulest torture imaginable – someone poured out their Agrax Earthshade in front of their very eyes.