NEFERATA: THE DOMINION OF BONES (PB)

Mã sản phẩm: 60100281271
400,000₫

Với vương quốc của cô ấy bị bao vây bởi kẻ thù tứ phía, Blood Queen Neferata phải hội tụ tất cả sự xảo quyệt và ranh mãnh của mình nếu cô ấy muốn duy trì quyền thống trị của mình… may mắn thay, những phẩm chất đó không hề thiếu…