NECRONS PAINT SET+ JPN/SIM+TRA CHINESE

Mã sản phẩm: 99170110006
850,000₫

Bundle màu dành cho các bạn đi theo quân đoàn Necron bất tử với 03 models, 06 màu đặc trưng dành riêng cho Necron và 01 cọ vẽ loại tốt.