NECRON WARRIORS

Mã sản phẩm: 99120110052
1,100,000₫

Đơn vị chiến tuyến chính của Necrons với 10 Warriors và 3 Canoptek Scarabs Swarms. Là đơn vị chính của quân Necrons, sản phẩm này là một bộ sản phẩm gồm nhiều sự lựa chọn. Mỗi Warriors có thể được trang bị hai lựa chọn vũ khí và có hai đầu.