NECROMUNDA: UPRISING (PB)

Mã sản phẩm: 60100581028
400,000₫

1 tuyển tập 432 trang bằng tiếng anh, bìa mềm.
Tuyển tập Necromunda này bao gồm bộ tiểu thuyết ngắn về Cuộc sống thấp hèn của Denny Flowers và chín truyện ngắn bởi những tác giả giỏi nhất của Back Library.