-10% blood bowl necromantic team pitch

BLOOD BOWL NECROMANTIC TEAM PITCH

Mã sản phẩm: 99220907003
1,035,000₫
Giá gốc: 1,150,000₫
Giảm: 115,000₫ (-10%)

Một hộp các pitch và dugout hai mặt theo chủ đề Necromantic Horror Team. Bao gồm các rules cho Fading Light Pitch ở một mặt và Dead of Night Pitch ở mặt còn lại.