-10% blood bowl necromantic horror team dice

BLOOD BOWL: NECROMANTIC HORROR TEAM DICE

Mã sản phẩm: 99220999016
315,000₫
Giá gốc: 350,000₫
Giảm: 35,000₫ (-10%)

Một viên xúc xắc màu cam nửa trong suốt với vòng xoáy màu trắng và các biểu tượng màu đen. Chứa 7 viên xúc xắc bao gồm 3 viên xúc xắc BB D6, 2 viên xúc xắc D6, một viên xúc xắc BB D8 và một viên xúc xắc BB D16.

A semi-translucent orange dice with a white swirl and black symbols. Contains 7 Dice consists of 3 BB D6 dice, 2 D6 dice, a BB D8 dice and a BB D16 Dice.