-10% nam cham nho 50c

NAM CHÂM NHỎ (50C)

Mã sản phẩm: NC1
67,500₫
Giá gốc: 75,000₫
Giảm: 7,500₫ (-10%)

Giúp lắp ráp và tạo cho mô hình trở nên đặc biệt hơn với các khớp chuyển động tùy ý thích, giúp dễ dàng tháo lắp tạo nên sự thú vị khi chơi.

Assemble and make the model even more special with arbitrary moving joints, making it easy to disassemble and make fun of playing.