BLOOD BOWL: MIDDENHEIM MAULERS TEAM

Mã sản phẩm: 99120999006
1,000,000₫

Ở những phiên bản Blood Bowl trước đã đem đến cho chúng team Chaos Renegades và Underworld Denizens, box Blood bowl này bao gồm Human, Dwarf và Hafling.