-10% death guard miasmic malignifier

DEATH GUARD: MIASMIC MALIGNIFIER

Mã sản phẩm: 99120102118
1,305,000₫
Giá gốc: 1,450,000₫
Giảm: 145,000₫ (-10%)

Bao gồm 3 terrain riêng biệt, 1 Miasmic Malignifier, 1 Pox Furnace và một đường ống ngắn có thể kết nối với hai đặc điểm địa hình khác.