B/ZONE MANUFACTORUM DATASHEET CARDS ENG

Mã sản phẩm: 60050199040
600,000₫

Bộ 22 Tactical Terrain Datasheet cards để sử dụng trong các trò chơi sử dụng luật Tactical Deployment. Bao gồm các luật về Terrain trong Narrative và Crusade games.
Một khoản đầu tư cần thiết đi kèm với the Chapter Approved: Tactical Deployment Mission Pack.