SONS OF BEHEMAT: MANCRUSHER GARGANTS

Mã sản phẩm: 99120299063
3,000,000₫

Bao gồm 2 mô hình mà có thể ráp thành Mancrusher Gargants, Aleguzzler Gargants hoặc Chaos Gargants, để sử dụng cho các đội quân Sons of Behemat, Gloomspite Gitz hoặc Beasts of Chaos.