ESCHER DEATH MAIDENS & WYLD RUNNERS

Mã sản phẩm: 99120599019
1,000,000₫

Death-maidens là những chiến binh tinh nhuệ nhất được hồi sinh từ cõi chết của Escher Gang cùng với Wyld Runners là những chiến binh táo bạo và liều lĩnh với muc tiêu khẳng định bản thân với War Gang của mình. Các model này sẽ đem lại sự đang dạng cho Escher Gang của bạn trong các trận đấu Necromunda.